Maak snel een afspraak voordat uw APK verloopt en voorkom een boete !  Let Op :   Veranderingen bij APK per 1 april 2012

Per 1 april 2012 verandert een aantal zaken bij de APK. Dit heeft de minister van Infrastructuur en Milieu onlangs besloten.

 

De belangrijkste verandering is dat keuringsinstanties een zogenoemde EOBD-scantool (European On Board Diagnostics) verplicht moeten gebruiken tijdens de APK van lichte voertuigen (tot 3.500 kg) die na 31 december 2005 voor het eerst zijn toegelaten. Deze tool is met name van belang voor het uitlezen van emissiegegevens. Voor de overige voertuigen blijft de gebruikelijke meting van de uitlaatgassen van toepassing.

Een andere belangrijke verandering is de technisch uitgebreidere controle van (hybride) elektrische voertuigen. Er zijn steeds meer voertuigen met een elektrische aandrijflijn. Deze aandrijflijn is ook aan slijtage onderhevig, bijvoorbeeld beschadiging en lekkage. Daarom is het belangrijk dat ook deze in de APK is opgenomen.
Wat is APK?
 

De APK keuring – informatie

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. Het is een momentopname en geeft geen garantie dat uw auto de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw auto blijft belangrijk. De APK keuring moet worden verricht door garagebedrijven en apk keuringsstations die een vergunning hebben gekregen van het RDW.

                                                      

Als een personenauto of lichte bedrijfsauto (tot 3.500 kg) al eerder APK is goedgekeurd, kunt u uitgaan van de datum vermeld op het APK-keuringsrapport. Dit hebt u bij de vorige keuring meegekregen. Vóór deze datum moet de auto opnieuw goedgekeurd zijn.

Let op! Nieuwe keuringsfrequenties vanaf 1 januari 2008

Sinds 1 januari 2008 is de keuringsfrequentie voor de APK keuring gewijzigd. Afhankelijk van het type auto en brandstoftype is uw auto drie of vier jaar na de datum van eerste toelating op de weg keuringsplichtig. In de onderstaande tabel treft u de keuringsfrequenties.

Personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen( tot 3.500 kg)

Type Brandstof

Frequentie APK Keuring

Datum eerste toelating na 1 januari 2005

Benzine en/of elektromotor

Diesel, gas of anders (+bi-fuel)

 

Eerste APK keuring na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar

Eerste APK keuring na 3 jaar, daarna elk jaar

 

Datum eerste toelating vóór 1 januari 2005

Alle typen brandstof

Eerste APK keuring na 3 jaar, daarna elk jaar

Voertuig 30 jaar of ouder

Alle typen brandstof

Eens per 2 jaar APK keuring

Datum eerste toelating vóór 1 januari 1960

Alle typen brandstof

Geen APK-plicht


Keuren tot twee maanden vooraf

U kunt uw auto tot twee maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw auto meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum. Bekijk de APK-vervaldatum van uw auto op de website van de RDW. Zorg er in ieder geval voor dat u tijdig een afspraak moet maken bij het garagebedrijf.